Харьковский национальный университет внутренних дел

ВНЗ, вища освіта, вищі навчальні заклади: інститути, університети, академії

Рівень акредитації: IV

Контактна інформація

61080, м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 27.
Тел. (057) 7398-326),7398-738),7398-169, 7398-804,
Факс (057) 739-81-81
61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1-а .
Тел. (057) 760-33-45, 760-33-20, 760-37-70, 760-32-11
Написати листа: Надіслати e-mail

Загальна інформація

Структура Харківського національного університету внутрішніх справ:

Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання (61080, м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 27. Тел. (057) 7398-326).

Підготовка фахівців для підрозділів слідства та дізнання ОВС України освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Правознавство» на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 4 роки.

Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції (61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1-а . Тел. (057) 760-33-45, 760-33-20).

Підготовка фахівців для підрозділів кримінальної міліції ОВС України освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Правознавство» на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 4 роки.

Підготовка фахівців для підрозділів кримінальної міліції з поглибленим вивченням міжнародного права та іноземних мов освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Правознавство» на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 4 роки.

Підготовка фахівців підрозділів боротьби з економічною злочинністю:
* освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Правознавство» на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 4 роки.
* освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Фінанси» та «Облік і аудит» на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 4 роки.

Навчально-науковий інститут підготовки фахівців міліції громадської безпеки (61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1-а . Тел. (057) 760-37-70, 760-32-11).

Підготовка фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки ОВС України освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Правознавство» на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 4 роки.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «правоохоронна діяльність» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з терміном навчання 1 рік.

Навчально-науковий інститут психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій (61080, м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 27. Тел. (057) 7398-738).

Підготовка фахівців для штабних, аналітичних та інформаційних підрозділів ОВС України освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Правознавство» на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 4 роки.

Підготовка фахівців для штабних, аналітичних та інформаційних підрозділів ОВС України освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» за напрямом «Комп`ютерні науки» на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 4 роки.

Підготовка фахівців для штабних, аналітичних та інформаційних підрозділів ОВС України освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Системи технічного захисту інформації» на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 4 роки.

Підготовка фахівців для штабних, аналітичних та інформаційних підрозділів ОВС України освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Психологія» на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 4 роки.

Підготовка фахівців для штабних, аналітичних та інформаційних підрозділів ОВС України освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Соціологія» на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 4 роки.

Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання працівників ОВС (61080, м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 27. Тел. (057) 7398-169, 7398-804).

Підготовка за заочною формою навчання фахівців для ОВС України освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Правознавство» на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 5 років.

Підготовка за заочною формою навчання фахівців для ОВС України освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» за напрямом «Правознавство» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з терміном навчання 3 роки.

Підготовка фахівців на госпрозрахункових засадах здійснюється у навчально-науковому інституті права, економіки і соціології (61080, м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 27. Тел. (057) 7398-905).

Денна форма навчання:

Напрям «Правознавство».

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:
* на базі повної загальної середньої освіти - 4 роки;
* на базі юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» - 2 роки.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»:
* на базі юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» - 1 рік.
Спеціальність: «Правоохоронна діяльність».

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»:
* на базі юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» - 1 рік.

Напрям «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» - 4 роки.

Напрям «Облік і аудит» на базі повної загальної середньої освіти – 4 роки.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»:
* на базі бакалавра – 1 рік.

Напрям «Економіка підприємства». Спеціальність: «Фінанси».

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»:
* на базі економічної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» - 1 рік.

Спеціальність: «Облік та аудит».

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»:
* на базі бакалавра 1 рік;

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»:
* на базі економічної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» - 1 рік.

Напрям «Комп’ютерні науки».

Спеціальність: «Системи технічного захисту інформації».

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:
* на базі повної загальної середньої освіти - 4 роки.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»:
* на основі базової вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» - 1 рік.

Спеціальність: «Інформаційні управляючі системи та технології».

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»:
* на основі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» - 1 рік.

Напрям «Психологія». Спеціальність: «Психологія».

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:
* на базі повної загальної середньої освіти - 4 роки.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»:
* на основі базової вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» - 1 рік.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»:
* на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» - 1 рік.

Заочна форма навчання:

Напрям «Правознавство». Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:
* на базі повної загальної середньої освіти - 5 років;
* на базі повної вищої (неюридичної) освіти - 3 роки;
* на базі юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» - 2 роки.

Спеціальність: «Правознавство».

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»:
* на базі юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» - 1 рік.

Спеціальність: «Правоохоронна діяльність».

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»:
* на базі юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» - 1 рік.

Напрям «Економіка підприємства».

Спеціальність: «Фінанси».

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:
* на базі повної загальної середньої освіти - 5 років.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»:
* на базі економічної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» - 1 рік.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»:
* на базі економічної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» - 1 рік.

Спеціальність: «Облік та аудит».

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:
* на базі повної загальної середньої освіти - 5 років.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»:
* на базі економічної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» - 1 рік.

Напрям «Комп’ютерні науки». Спеціальність: «Інформаційні управляючі системи і технології».

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:
* на базі повної загальної середньої освіти - 5 років.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»:
* на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» - 1 рік.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»:
* на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» - 1 рік.

Напрям «Психологія».

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:
* на базі повної загальної середньої освіти - 5 років.

Спеціальність: «Психологія». Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»:
* на основі базової вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» - 1 рік.

Напрям «Соціологія».

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:
* на базі повної загальної середньої освіти - 5 років.

Спеціальність: «Соціологія». Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»:
* на основі базової вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» - 1 рік.

Студенти денної форми навчання мають можливість навчатися на кафедрі військової підготовки (на конкурсній основі).

Термін навчання - 7 місяців.

Дисципліни, які вивчають для вступу до Університету на різні спеціальності:
* історія України,
* українська мова та література,
* правознавство та фізичне виховання.

 

Информація для абітурієнтів

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ХНУВС

Харківський національний університет внутрішніх справ проводить довузівську підготовку абітурієнтів на денну форму навчання.

Умови прийому:

Для навчання на підготовчих курсах ми запрошуємо школярів, гімназистів та ліцеїстів випускних класів, учнів коледжів, професійно-технічних училищ, а також випускників минулих років, які бажають продовжувати навчання та здобути вищу освіту у вищих навчальних закладах України.

Підготовчі курси здійснюють навчання на денній формі по суботах з 10.00 до 16.30 годин

Перелік документів, необхідних для вступу на підготовчі курси ХНУВС:
* заява про бажання вступити на навчання до підготовчих курсів;
* копія паспорта (або свідоцтва про народження);
* копія ідентифікаційного коду;
* довідка про стан здоров’я (епідоточення);
* дві фотокартки 3х4 см;
* конверти (3 шт.);
* папка на зав’язках.

Підготовче відділення: (057) 76-03-452. Адреса: Академіка Проскури, 1-а

Повідомити про неточність

Відгуки та коментарі

На даний момент відгуків немає.

Додати відгук

Для того, щоб додати коментар або відгук Вам необхідно авторизуватися. Якщо Ви ще не являєтесь зареєстрованим користувачем, Вам необхідно зареєструватися.Лист до адміністрації Розміщення реклами Правила
При будь-якому використанні матеріалів сайту обов'язкове гіперпосилання на сайт «Репетитор».
З усіх питань звертайтеся до адміністрації сайту
Розробка та дизайн компаніі Awelan
Rambler's Top100 Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 143385800816
Проверить аттестат