Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ВУЗы, высшее образование, высшие учебные заведения: институты, университеты, академии

Уровень аккредитации: IV

Контактная информация

Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37
Тел. (044) 454-96-44, 454-96-45, 454-96-46, 236-79-89, 236-20-82, 454-96-34
Написать письмо: Отправить e-mail

Общая информация

На сьогодні головною метою діяльності НТУУ „КПІ" є підготовка висококваліфікованих фахівців з таких пріоритетних напрямків:
* сучасні технології в галузі інформатики, машинобудування, хімії, матеріалознавства;
* інформаційні мережі та інформаційні телекомунікаційні технології;
* проблеми енергозбереження і розвиток енергозберігаючих технологій;
* моніторинг і охорона навколишнього середовища;
* ліквідація наслідків ядерних і техногенних катастроф;
* космічні та авіаційні технології;
* дослідження і використання людських ресурсів;
* медична інженерія;
* системний аналіз і прийняття рішень та ін.

Навчання безкоштовне та платне

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

 

- бакалавр
- спеціаліст
- магістр

Спеціальності:
1 Економіка підприємства 2 Розробка родовищ корисних копалин 3 Акустичні засоби та системи 4 Адміністративний менеджмент 5 Соціальна робота 6 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 7 Електронна побутова аппаратура 8 Промислова біотехнологія 9 Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво 10 Обробка матеріалів за спецтехнологіями 11 Медичні прилади і системи 12 Технологія друкованих видань 13 Металорізальні верстати та системи 14 Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи 15 Інформаційні мережі зв'язку 16 Металознавство 17 Електронні системи 18 Зварювальні установки 19 Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг 20 Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення 21 Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 22 Інформаційні технології проектування 23 Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 24 Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини 25 Системний аналіз і управління 26 Електричні системи і мережі 27 Хімічна технологія неорганічних речовин 28 Математика 29 Теплофізика 30 Cистемне програмування 31 Фізика 32 Нетрадиційні джерела енергії 33 Системи управління і автоматики 34 Менеджмент організацій 35 Ливарне виробництво чорних і кольорових металів 36 Відео-, аудіо- та кінотехніка 37 Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки 38 Міжнародна економіка 39 Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості 40 Лазерна та оптоелектронна техніка 41 Системи керування літальними апаратами і комплексами 42 Переклад 43 Обладнання лісового комплексу 44 Біотехнічні та медичні апарати і системи 45 Комп"ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв 46 Фізична реабілітація 47 Обладнання для обробки металів тиском 48 Технологія приладобудування 49 Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 50 Технологія машинобудування 51 Прилади точної механіки 52 Телекомунікаційні системи та мережі 53 Композиційні та порошкові матеріали, покриття 54 Електронні прилади та пристрої 55 Технологія та устаткування зварювання 56 Інтелектуальні системи прийняття рішень 57 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 58 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 59 Інформаційні управляючі системи та технології 60 Техніка і електрофізика високих напруг 61 Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 62 Прикладна математика 63 Електричні станції 64 Хімічна технологія органічних речовин 65 Екологія та охорона навколишнього середовища 66 Теплоенергетика 67 Комп'ютерні системи та мережі 68 Правознавство 69 Атомна енергетика 70 Метрологія та вимірювальна техніка 71 Маркетинг 72 Шахтне і підземне будівництво 73 Медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати 74 Енергетичний менеджмент 75 Економічна кібернетика 76 Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси 77 Технології та засоби телекомунікацій 78 Літаки і вертольоти 79 Видавнича справа та редагування 80 Гідравлічні і пневматічні машини 81 Виробництво електронних засобів 82 Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань 83 Фізичне виховання 84 Інструментальне виробництво 85 Прилади та системи неруйнівного контролю 86 Автоматизоване управління технологічними процесами 87 Динаміка і міцність машин 88 Фізична та біомедична електроніка 89 Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій 90 Фізичне матеріалознавство 91 Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади 92 Електричні машини та апарати 93 Програмне забезпечення автоматизованих систем 94 Радіотехніка 95 Технологія переробки полімерів 96 Соціальна інформатика 97 Електротехнічні системи електроспоживання 98 Технічна електрохімія 99 Інформатика 100 Теплові електричні станції 101 Спеціалізовані комп'ютерні системи 102 Прикладна фізика 103 Котли та реактори 104 Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка 105 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 106 Спеціальна металургія 107 Інформаційно-вимірювальні системи 108 Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах

 Іногороднім надається гуртожиток

Є аспірантура, докторантура, післядипломна освіта

Информация для абитуриентов

До заяви вступник додає:
- сертифікат центру оцінювання якості освіти з профільних предметів;
- медичну довідку за формою 086-У, що дозволяє за станом здоров'я навчатися на обраному напрямі підготовки (спеціальності) (оригінал або її завірену копію);
- 6 фотокарток, розміром 3 х 4 см;
- 2 поштові конверти з маркою (із зазначеною адресою);
- відповідні документи Українського центру оцінювання якості освіти вступник подає за власним бажанням (оригінал або завірену копію).
Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) та їх копії, оригінал сертифіката (сертифікатів), оригінал медичної довідки за формою 086-У (при поданні їх копії) та документи, що дають право на пільги, встановлені чинним законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) встановленими нормативно-правовими актами (та їх копії), вступник пред'являє особисто в терміни, визначені для подання документів.

ПЕРЕЛІК

предметів, з яких у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» проводитиметься конкурс за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти або результатами вступних випробувань

при вступі на навчання на базі повної загальної середньої освіти

Шифр

галузі

знань

Найменування галузі знань,

напряму підготовки

Перелік

сертифікатів

Вступні

випробування

0102

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І ЗДОРОВЯ ЛЮДИНИ

 

 

Здоров’я людини

біологія або фізика

українська мова та література

0202

 

МИСТЕЦТВО

 

Образотворче мистецтво

українська мова та література

творчий конкурс

0203

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

 

Філологія (з зазначенням мови)

українська мова та література

іноземна мова

0301

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

 

Соціологія

історія України та математика

українська мова та література

0303

ЖУРНАЛІСТИКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

 

Видавнича справа та редагування

зарубіжна література

українська мова та література

0304

ПРАВО

 

Правознавство

основи правознавства                   та історія України

українська мова та література

0305

ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

 

Економічна кібернетика

географія або основи економіки                та математика

українська мова та література

Міжнародна економіка

математика

українська мова та література

іноземна мова

Економіка підприємства

географія або основи економіки               та математика

українська мова та література

Маркетинг

0306

 

МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Менеджмент

математика

українська мова та література

іноземна мова

0401

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

 

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

хімія або фізика

та математика

українська мова та література

0402

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

 

Математика

математика

та фізика

українська мова та література

Фізика

Прикладна фізика

0403

 

СИСТЕМНІ НАУКИ ТА КІБЕРНЕТИКА

 

Прикладна математика

математика

та фізика

українська мова та література

Інформатика

Системний аналіз

0501

 

ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

 

Компютерні науки

математика

та фізика

українська мова та література

Компютерна інженерія

Програмна інженерія

0502

 

АВТОМАТИКА ТА УПРАВЛІННЯ

 

Системна інженерія

математика

та фізика

українська мова та література

Автоматизація та компютерно-інтегровані технології

0503

РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

 

Гірництво

математика

та фізика

українська мова та література

0504

 

МЕТАЛУРГІЯ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

 

Металургія

математика

та фізика

українська мова та література

Ливарне виробництво

Інженерне матеріалознавство

0505

 

МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛООБРОБКА

 

Прикладна механіка

математика

та фізика

українська мова та література

Інженерна механіка

Машинобудування

Зварювання

0506

 

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

 

Теплоенергетика

математика

та фізика

українська мова та література

Атомна енергетика

Енергомашинобудування

0507

 

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

 

Електротехніка та електротехнології

математика

та фізика

українська мова та література

Електромеханіка

0508

ЕЛЕКТРОНІКА

 

Мікро- та наноелектроніка

математика

та фізика

українська мова та література

Електронні пристрої та системи

Акустотехніка

0509

 

РАДІОТЕХНІКА, РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ ТА ЗВЯЗОК

 

Радіотехніка

математика

та фізика

українська мова та література

Радіоелектронні апарати

Телекомунікації

0510

МЕТРОЛОГІЯ, ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

математика

та фізика

українська мова та література

Приладобудування

Оптотехніка

0511

 

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

 

Авіа- та ракетобудування

математика

та фізика

українська мова та література

Авіоніка

0513

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

 

Хімічна технологія

хімія або фізика

та математика

українська мова та література

0514

БІОТЕХНОЛОГІЯ

 

Біотехнологія

хімія або фізика

та математика

українська мова та література

0515

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА СПРАВА

 

Видавничо-поліграфічна справа

математика та фізика

українська мова та література

1701

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

 

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

математика

та фізика

українська мова та література

Системи технічного захисту інформації

 

Сообщить о неточности

Отзывы и комментарии

  • 19-11-2008, 10:13, Anonymous
    классный вуз
  • 02-12-2008, 16:12, Anonymous
    Он не класный, он ахуенный!

Все отзывы

Добавить отзыв

Для того, чтобы добавить комментарий или отзыв Вам необходимо авторизироваться. Если Вы не являетесь зарегистрированным пользователем, Вам необходимо зарегистрироваться.Письмо администрации Размещение рекламы Правила
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
По всем вопросам обращайтесь: repetitor_admin[@]repetitor.ua | +380677171698; Рабочие дни: понедельник - пятница c 9:00 до 19:00; В течении дня с вами свяжутся или напишите через форму обратной связи
Разработка и Дизайн компании Awelan
Rambler's Top100 Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 143385800816
Проверить аттестат