Національна академія внутрішніх справ

ВУЗы, высшее образование, высшие учебные заведения: институты, университеты, академии

Уровень аккредитации: IV

Контактная информация

03035 м . Київ, пл. Солом’янська, 1.

Тел. (044) 520-06-66 (приймальна комісія)

Тел. (044) 206-79-00 (відділ роботи з персоналом)
Факс (44) 246-94-91

Тел. /факс -(8044) 246-94-91 (комендатура)
Написать письмо: Отправить e-mail

Общая информация

У структурі університету функціонують:

Докторантура та ад 'юнктура (м.Киів, пл.Солом'янська, 1, тел 8(044)249-09-09)

 • підготовка за денною та заочною формами навчання наукових і науково педагогічних кадрів для здобуття ними наукових ступенів доктора та кандидата наук.

Навчально-науковий інститут підготовки кадрів кримінальної міліції (03151, м.Київ, вул. Народного Ополчення, 9, тел 8(044) 249-09-02, 520-08-96)

Денна форма навчання за державним замовленням

 • підготовка фахівців для ОВС України освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за спеціальністю "Правознавство" на базі повної вищої освіти освітньо кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом підготовки "Право" Із числа осіб середнього та старшого начальницького складу ОВС з терміном навчання - 1 рік

Факультет підготовки кадрів кримінальної міліції

 • підготовка фахівців для підрозділів карного розшуку, кримінальної міліції у справах неповнолітніх ОВС освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти із числа осіб рядо вого та молодшого начальницького складу ОВС та цивільних осіб з терміном навчання - 4 роки.

Факультет підготовки кадрів для підрозділів боротьби з економічною злочинністю

 • підготовка фахівців для підрозділів боротьби з економічною злочинністю ОВС освітньо кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти із числа осіб рядового та молодшого начальницького складу ОВС та цивільних осіб з терміном навчання - 4 роки.

Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів (02183, м.Київ, вул. Карбишева, 3, тел. 8(044) 512-30-34, 512-60-92)

Денна форма навчання за державним замовленням

 • підготовка фахівців для ОВС України освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за спеціальністю "Правознавство" на базі повної вищої освіти освітньо кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом підготовки "Право" Із числа осіб середнього та старшого начальницького складу ОВС з терміном навчання 1 рік.

Факультет підготовки слідчих

 • підготовка фахівців для слідчих підрозділів ОВС освітньо квалі фікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти Із числа осіб рядового та молодшого начальницького складу ОВС та цивільних осіб з терміном навчання - 4 роки.

Факультет підготовки експертів-криміналістів

 • підготовка фахівців для експертно криміналістичних підрозділів ОВС освітньо кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти Із числа осіб рядового та молодшого начальницького складу ОВС та цивільних осіб з терміном навчання - 4 роки;
 • підготовка фахівців для експертно криміналістичних підрозділів ОВС освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом під­готовки "Правознавство" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" вищої неюридичної освіти Із числа осіб середнього та старшого начальницького складу ОВС з терміном навчання - 2 роки.

Навчально-науковий інститут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби (02121, м.Київ, вул. Колекторна , 4, тел.8(044)561-18-39, 561-18-05)

Денна форма навчання за державним замовленням

Факультет підготовки кадрів громадської безпеки

 • підготовка фахівців для підрозділів громадської безпеки ОВС освітньо кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти Із числа осіб рядового та молодшого начальницького складу ОВС та цивільних осіб з терміном навчання - 4 роки.

Психологічний факультет

 • підготовка фахівців для ОВС України освітньо кваліфікаційного рівня "Магістр" за спеціальністю "Психологія" на базі повної вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом підготовки "Психологія" Із числа осіб середнього та старшого начальницького складу ОВС з терміном навчання - 1 рік;
 • підготовка фахівців для психологічної служби ОВС освітньо кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки "Пси­хологія" на базі повної загальної середньої освіти Із числа осіб рядового та молодшого начальницького складу ОВС та цивільних осіб з терміном навчання - 4 роки.

Факультет внутрішніх військ

 • підготовка офіцерських кадрів для внутрішніх військ МВС України освітньо кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти Із числа призовників, військовослужбовців та військовозобов яза них, які не мають військових звань офіцерського складу з терміном навчання - 4 роки,
 • підготовка офіцерських кадрів для внутрішніх військ МВС України освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки "Психологія" на базі повної загальної середньої освіти Із числа призовників, військовослужбовців та військовозобов'язаних, які не мають військових звань офіцерського складу з терміном навчання - 4 роки.

Факультет підготовки кадрів підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків (03035, м. Київ, пл. Солом'янська, 1, тел. 8(044) 248-89-62)

Денна форма навчання за державним замовленням

 • підготовка фахівців для підроз ділів боротьби з незаконним обігом наркотиків ОВС освітньокваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти iз числа осіб рядового та молодшого начальницького складу ОВС та цивільних осіб з терміном навчання - 4 роки.

Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання (м. Київ, пл. Солом'янська, 1, тел. 8(044)520-06-66,248-89-61)

Державне замовлення

Факультет підготовки працівників ОВС

 • підготовка фахівців для ОВС освітньо кваліфікаційного рівня "Магістр" за спеціальністю "Правознавство" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом підготовки "Право" із числа осіб середнього та старшого начальницького складу ОВС, вищих навчальних закладів МВС України, училищ професійної підготовки працівників міліції з терміном навчання - 1 рік;
 • підготовка фахівців для ОВС освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки "Правознавство" на базі вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" із числа осіб рядового та начальницького складу ОВС, з терміном навчання - 3 роки;
 • підготовка фахівців для ОВС освітньо-кваліфікаційного рівня "Ба­калавр" за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти із числа осіб рядового та начальниць кого складу ОВС з терміном навчання - 5 років.

Факультет підготовки спеціалістів-правознавців (на умовах окремого договору з працівниками ОВС)

 • підготовка фахівців для ОВС освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом підготовки "Правознавство" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" вищої неюридичної освіти із числа спів робітників ОВС з терміном навчання - 4 роки (Навчання проходить у м Києві);
 • підготовка фахівців для ОВС освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти із числа співробітників ОВС з терміном навчання - 5 років. (Навчання проходить в м. Києві та регіональних відділеннях Вінницькому, Волинському, Житомирському, Закарпатському, Івано Франківському, Кіровоградському, Миколаївському, Полтавському, Рівненському, Севастопольському, Тернопільському, Хмельницькому та Черкаському).

Факультет заочного навчання цивільних осіб (на умовах договору з фізичними та юридичними особами)

 • підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за спеціальністю "Правознавство" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом підготовки "Право" із числа цивільних осіб з терміном навчання - 1 рік;
 • підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом підготовки "Правознавство" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки "Право" із числа цивільних осіб з терміном навчання - 1,5 роки;
 • підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом підготовки "Правознавство" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" вищої неюридичної освіти із числа цивільних осіб з терміном навчання - 4 роки;
 • підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти із числа цивільних осіб терміном навчання - 5 років;
 • підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки "Правознавство" на базі вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за напрямом підготовки "Право" із числа цивільних осіб з терміном навчання - 3 роки;
 • підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом підготовки "Психологія" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" вищої не психологічної освіти із числа цивільних осіб з терміном навчання - 4 роки;
 • підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки "Соціально-політичні науки" та "Психологія" на базі повної загальної середньої освіти із числа цивільних осіб терміном навчання - 5 років.

Юридичний факультет (м. Киів,вул. Кудряшова, 8, тел. 8(044) 245-69-95, 206-79-18, 245-68-97)

Денна форма навчання на умовах договору з фізичними та юридичними особами.

 • підготовка фахівців освітньо кваліфікаційного рівня "Магістр" за спеціальністю "Правознавство" на базі повної вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом підготовки "Право" Із числа цивільних осіб з терміном навчання - 1 рік;
 • підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти Із числа цивільних осіб з терміном навчання - 4 роки.

Факультет права та підприємництва (м. Київ, пл. Солом'янська, 1, тел. 8(044)563-99-64,245-24-93)

Денна форма навчання на умовах договору з фізичними та юридичними особами

 • підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти Із числа цивільних осіб з терміном навчання - 4 роки;
 • підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки "Психологія" на базі повної загальної середньої освіти з числа цивільних осіб з терміном навчання - 4 роки.

Юридичний ліцей (інтернатного типу) (м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 53, тел. 249-09-53, 249-05-46, 249-09-50)

 • навчання на здобуття повної загальної середньої освіти з поглибленою юридичною та посиленою фізичною підготовкою i правоохоронною профорієнтацією дітей, категорії яких визначені відповідними нормативно-правовими документами МВС України з терміном навчання - 2 роки.
Сообщить о неточности

Отзывы и комментарии

 • 17-02-2009, 16:42, Anonymous
  Я люблю КНУВС!це найкращий університет!!!!!!!!!!
 • 02-03-2009, 20:10, Anonymous
  чи реально вступити до КНУВС??
 • 22-03-2009, 22:05, Anonymous
  предущего года поступал дошол до собеседования и непоступил хотя тем хто прошол сам помогал готовитса и тести били ништяк
 • 03-04-2009, 10:33, Anonymous
  звичайно ж реально вступити у КНУВС!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 03-04-2009, 17:06, Anonymous
  Коли є гроші, то все можливо)))
 • 13-04-2009, 18:09, Anonymous
  Я учусь в КНУВДе, поступила БЕЗ взятки в этом году по сертификатам! Но учиться очень тяжело, сразу говорю.
 • 28-04-2009, 15:20, Anonymous
  а якщо поступати на психологічний факультет то обов*язково треаб фізкультура????
 • 04-05-2009, 12:16, Anonymous
  Точно нада фізкультура???
 • 04-05-2009, 22:32, Anonymous
  а чи реально вступити на боротьбу з незаконним обігом наркотиків? і що необхідно здавати?

Все отзывы

Добавить отзыв

Для того, чтобы добавить комментарий или отзыв Вам необходимо авторизироваться. Если Вы не являетесь зарегистрированным пользователем, Вам необходимо зарегистрироваться.Письмо администрации Размещение рекламы Правила
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
По всем вопросам обращайтесь: repetitor_admin[@]repetitor.ua | +380677171698; Рабочие дни: понедельник - пятница c 9:00 до 19:00; В течении дня с вами свяжутся или напишите через форму обратной связи
Разработка и Дизайн компании Awelan
Rambler's Top100 Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 143385800816
Проверить аттестат