Вінницький національний технічний університет

Universities, institutes, academies

Level of accreditation: IV

Contacts

Хмельницьке шосе, 95,
м. Вінниця ,21021, Україна,
Телефони приймальної комiсiї: (0432) 466-667, 598-375
Send a message: Send Email

General information

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

- бакалавр
- спеціаліст
- магістр

До складу ВНТУ входять 8 навчально-наукових інститутів:
Інститут автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління (ІнАЕКСУ)
Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання (ІнБТГПЕ)
Інститут електроенергетики та електромеханіки (ІнЕЕЕМ)
Інститут інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії (ІнІТКІ)
Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ)
Інститут радіотехніки, звя'зку та приладобудування (ІнРТЗП)
Інститут менеджменту (ІнМ)
Інститут екологiї та екологiчної та кiбернетики (ІнЕЕК)

та сiм Iнтегральних iнститутiв, призначених для забезпечення навчального процесу:

Iнститут магiстратури, аспiрантури та докторантури (IнМАД)
Iнститут гуманiтарно-педагогiчних проблем та виховання (IнГППВ)
Iнститут iнтеграцiї навчання з виробництвом (IнIНВ)
Iнститут мiжнародних зв'язкiв (IнМЗ)
Iнститут довузiвської пiдготовки (IнДП)
Iнститут органiзацiйного та методичного забезпечення навчання (IнОМЗН)
Iнститут прогресивних освiтнiх технологiй (IнПОТ)

Факультети і кафедри

ФАКСУ - Факультет Автоматики та Комп'ютерних Систем Управління:

* Кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки (АІВТ)
* Кафедра комп'ютерних систем управління (КСУ)
* Кафедра інтеграції навчання з виробництвом

 ФФЕЛТ - Факультет Функціональної Електроніки та Лазерної Техніки:

 * Кафедра лазерної та оптоелектронної техніки (ЛОТ)
* Кафедра метрології та промислової автоматики (МПА)
* Кафедра загальної фізики та фотоніки (ЗФФ)

 ФАКУЛЬТЕТ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ та ГАЗОПОСТАЧАННЯ

*Кафедра теплогазопостачання (ТГП)

* Кафедра теплоенергетики (ТЕ)
* Кафедра інженерної i комп'ютерної графiки (IКГ)

ФББМ

* Кафедра промислового та цивiльного будiвництва (ПЦБ)
* Кафедра мiстобудування i архiтектури (МБА)
* Кафедра менеджмент будiвництва та цивільної оборони (МБЦО)

Факультет електромеханіки, електроспоживання та енергетичного менеджменту

* Кафедра електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті (ЕМСАПТ)
* Кафедра відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів (ВЕТЕСК)
* Кафедра електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту (ЕСЕЕМ)

Факультет технології, автоматизації та комп’ютеризації машинобудування

* Кафедра металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв
* Кафедра технології та автоматизації машинобудування
* Кафедра безпеки життєдіяльності

Факультет автомобілів та їх ремонту і відновлення

Факультет радіотехніки та телекомунікацій (ФРТТК)

* Кафедра радіотехніки
* Кафедра телекомунікаційних систем і телебачення

Факультет фінансового та зовнішньоекономічного менеджменту

* Кафедра фінансів і кредиту
* Кафедра менеджменту і моделювання в економіці
* Кафедра технічного перекладу

Факультет інформаційного, промислового та спортивного менеджменту

* Кафедра економіки промисловості та організації виробництва
* Кафедра інформаційного менеджменту
* Кафедра підготовки менеджерів

Є магістратура, аспірантура, докторантура.

Іногороднім надається гуртожиток

Iнститут довузiвської пiдготовки:

 • пiдготовчi курси - тел. 598-406,
 • пiдготовче вiддiлення - тел. 598-287
Report about inaccuracy

Feedbacks and comments

 • 17-11-2008, 19:15, Anonymous
  Ви супер. Політєх the best
 • 06-12-2008, 21:43, Anonymous
  Політех ГАМНО!!!!!
 • 06-12-2008, 21:49, Anonymous
  Це я жартував)))) Тута дуууже круто....ДУЖЕ)))) Аж занадто...я зїхав з глуздууууу

All feedbacks

Add feedback

To leave your comment or opinion you should authorize. If you are not a registered user, you should register.Contact administration Advertisement Rules
At any use of materials of this site please place a hyperlink to it.
For any question please refer to the site's administration.
Designed and developed by Awelan
Rambler's Top100 Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 143385800816
Проверить аттестат