Бережанський агротехнічний інститут Національного аграрного університету

Universities, institutes, academies

Contacts

47501, Україна, Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Академічна, 20
тел: (035 48) 2-18-10, 2-18-15, 2-11-59


Send a message: Send Email

General information

Факультети:

Механіко-технологічний

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст, бакалавр та спеціаліст за денною та заочною формами навчання за спеціальністю «Механізація сільського господарства».

В складі факультету діють наступні кафедри:
- Загальноінженерних дисциплін
- Машиновикористання та технологій у сільському господарстві
- Енергетичних засобів та технічного сервісу в АПК

Енергетика сільськогосподарського виробництва

Підготовка фахівців за напрямом «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» із спеціальністю «Енергетика сільськогосподарського виробництва».

В складі факультету діють наступні кафедри:
- Електрифікованих технологій в аграрному виробництві
- Енергетичних засобів і енергопостачання
- Кафедра інформаційних технологій та вищої математики

Економіка підприємництва

* спеціаліст :економіка підприємства (у галузях АПК) №7.050107; облік і аудит № 7.050106;
* бакалавр: економіка підприємства (у галузях АПК) №6.050100; облік і аудит № 6.030509;

В складі факультету діють наступні кафедри:
- Економічної теорії
- Аграрної економіки та організації агробізнесу
- Бухгалтерського обліку та аудиту
- Гуманітарних дисциплін

Відділення «Екології та садово-паркового господарства»

Спеціальності:
- 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (галузь знань 0401 Природничі науки) ОКР бакалавр,
- 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» (Галузь знань 0901 Сільське господарство і лісівництво ) ОКР бакалавр

В складі факультету діють наступні кафедри:
- Садово-паркового господарства
- Екології та охорони навколишнього середовища
- Природничих наук і БЖД

Підрозділ з підготовки молодших спеціалістів

- експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва;
- монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі;
- економіка підприємства;
- бухгалтерський облік;
- прикладна екологія в АПК;
- зелене будівництво;
- обслуговування комп’ютерних систем і мереж.

Структурний підрозділ загальноосвітньої підготовки

Відділення загальноосвітньої підготовки готує студентів на основі базової загальної освіти (9 кл.) за програмами середньої школи і розглядається як один із ступенів системи освіти в загальній структурі «молодший спеціаліст», «бакалавр».

Відділення проводить підготовку студентів за такими спеціальностями:
- 0305 Економіка та підприємництво
- 5.03050401Економіка підприємства
- 5.03050901 Бухгалтерський облік
- 1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва
- 5.10010102 Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі
- 5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва
- 0401 Природничі науки
- 5.04010602 Прикладна екологія
- 0901 Сільське господарство і лісівництво
- 5.09010303 Зелене будівництво і садово-паркове-господарство

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:
- молодший спеціаліст
- бакалавр
- спеціаліст

Навчання безкоштовне та на контрактній основі.

Є дистанційне навчання, аспірантура.

Іногороднім надається гуртожиток.

Військова кафедра відсутня.

Information for university entrants

Перелік документів, що можуть знадобитись при вступі до ВНЗ

* заява на ім’я ректора за єдиною формою, у якій зазначається обраний напрям підготовки та форма навчання;
* сертифікат(и) Українського центру оцінювання якості освіти;
* паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);
* 6 однакових фотокарток розміром 3x4 см;
* військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) для чоловіків.
* копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
* медична довідка за формою 086/O;
* карта профілактичних щеплень за формою 063/O;
* копія трудової книжки (для осiб, якi мають стаж роботи);
* договір на підготовку (у випадку платного навчання);
* копію додатку до диплому про вищу освіту (при вступі до магістратури);
* автобіографія (при вступі до магістратури);
* документи, що дають право на пільги (якщо такі є);
* можливо також: декілька файлів, конвертів, папка для документів.

Додаткова інформація:
Особи, які вступають до інституту на програми підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" будуть зараховуватися на основі конкурсу сертифікатів Центру незалежного тестування з дисциплін, за напрямами підготовки:
1) "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" і "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі":
- українська мова і література;
- математика.
2) "Облік і аудит", "Економіка підприємства":
- українська мова і література;
- математика.
3) "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування":
- українська мова і література;
- хімія.
4) "Лісове і садово-паркове господарство":
- українська мова і література;
- біологія.

Report about inaccuracy

Feedbacks and comments

  • 29-04-2009, 2:18, Anonymous
    Дуже-дуже галімий ВУЗ

All feedbacks

Add feedback

To leave your comment or opinion you should authorize. If you are not a registered user, you should register.Contact administration Advertisement Rules
At any use of materials of this site please place a hyperlink to it.
For any question please refer to the site's administration.
Designed and developed by Awelan
Rambler's Top100 Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 143385800816
Проверить аттестат